Skip to main content

V online marketingu existuje mnoho výrazov a skratiek, ktoré nemusia vždy bežnému užívateľovi dávať význam. Rozhodli sme sa preto spracovať zoznam najpoužívanejších výrazov a skratiek s ich významom:

PPC – Pay-Per-Click: Je to forma internetovej reklamy, pri ktorej platíte iba za klik na váš reklamný odkaz.

SEO – Search Engine Optimization: Ide o proces optimalizácie webových stránok a ich obsahu s cieľom zlepšiť ich viditeľnosť vo vyhľadávačoch a získať organickú (neplatenú) návštevnosť z vyhľadávania.

CTR – Click-Through Rate: Je to percento užívateľov, ktorí kliknú na váš reklamný odkaz vzhľadom na celkový počet zobrazení reklamy.

ROI – Return on Investment: Je to ukazovateľ, ktorý meria efektivitu investície. V online marketingu sa používa na meranie zisku v porovnaní s nákladmi na reklamu a marketingové aktivity.

CTA – Call to Action: Je to výzva pre užívateľov, aby vykonali určitú akciu, ako napríklad kliknutie na tlačidlo, vyplnenie formulára alebo nákup produktu.

KPI – Key Performance Indicator: Je to miera, ktorá sa používa na meranie úspechu a dosahovania cieľov v online marketingu. Môže zahŕňať rôzne ukazovatele, ako napríklad počet konverzií, návštevnosť stránky alebo trvanie návštevy na stránke.

CPM – Cost Per Mille: Je to cena za tisíc zobrazení reklamy. Táto metrika sa používa najmä pri nákupoch reklamného priestoru na základe počtu zobrazení reklamy.

CMS – Content Management System: Je to softvérový systém, ktorý umožňuje spravovať a publikovať obsah na webových stránkach. CMS zjednodušuje proces aktualizácie a úpravy obsahu bez potreby programovania.

SERP – Search Engine Results Page: Je to stránka s výsledkami vyhľadávania, ktorá zobrazuje relevantné odkazy a informácie na základe zadaného vyhľadávacieho dotazu1.

CTB – Click to Buy: Je to metrika, ktorá meria percento užívateľov, ktorí prešli z fázy zobrazenia reklamy na fázu nákupu produktu alebo služby.

CRM – Customer Relationship Management: Je to systém, ktorý umožňuje spravovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi. CRM zaznamenáva informácie o zákazníkoch, ich interakcii s firmou a pomáha vytvárať personalizované a cielené marketingové kampane.

CPC – Cost-Per-Click: Je to cena, ktorú platíte za každý klik na reklamný odkaz. CPC je často používané pri reklamách na sociálnych médiách a v PPC reklamných kampaniach.

UX – User Experience: Je to celkový zážitok užívateľa pri používaní webovej stránky alebo aplikácie. UX zahŕňa faktory ako použiteľnosť, rýchlosť načítania, navigáciu a dizajn, ktoré ovplyvňujú spokojnosť a konverziu užívateľov.

CPA – Cost Per Acquisition: Je to cena, ktorú platíte za získanie nového zákazníka alebo konverziu. CPA je často používané pri affiliate marketingu a iných formách online reklamy, kde platíte iba za konkrétnu akciu užívateľa1.

RSS – Really Simple Syndication: Je to formát na distribúciu obsahu zo stránok a blogov. Umožňuje užívateľom sledovať aktualizácie obsahu na viacerých stránkach z jedného miesta.

SEM – Search Engine Marketing: Je to forma online marketingu, ktorá zahŕňa aktivitu zameranú na zvýšenie viditeľnosti webovej stránky vo vyhľadávačoch. SEM zahŕňa SEO a PPC reklamu, ako aj iné metódy na získanie návštevnosti zo vyhľadávačov.

Toto je iba malý výber z množstva výrazov a skratiek, ktoré sa používajú v online marketingu. Ak sa v problematike marketingu chcete zorientovať, alebo vás zaujíma niečo konkrétne/špecifické, napíšte nám.